Az alapítványról

A Maradj Miskolcon Alapítványt 2011-ben 8 miskolci értelmiségi hozta létre. Miskolcon megteremtett egzisztenciájukra, kapcsolatrendszerükre és anyagi lehetőségeikre alapozva fogalmazták meg az alapítvány céljait. Az Alapítók – felismerve azt a tényt, hogy a Miskolcon született, Miskolcon élő fiatalok milyen nagy arányban hagyják el a várost tanulmányaik közben vagy a képesítés megszerzését követően – fő célul tűzték ki Miskolc Város megtartó erejének növelését.

Megítélésük szerint semmi nem lehet annál erősebb kitörési pont Miskolc számára, mint élhetővé és szerethetővé tenni városunkat, lehetőséget biztosítani a fiatal generáció számára az otthonteremtésre, biztosítani a megélhetéshez szükséges munkahelyeket. Mindemellett fontos, hogy a szabadidő eltöltésére minőségi környezet és tartalmas programok, sport- és kulturális események széles palettája adja meg a választás lehetőségét.

A Maradj Miskolcon Alapítvány célja, hogy arra buzdítson minden Miskolcon élő és tevékenykedő személyt és szervezetet, hogy tettekkel járuljon hozzá Miskolc ilyen irányú fejlesztéséhez, építéséhez.

Alapítványunk politikai pártoktól, szervezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselőt sem állít.

Az Alapítvány célja minden olyan sikeres kezdeményezés segítése, amely a (középiskolás, diplomás) fiatalok Miskolcra vonzását, Miskolcon tartását segíti elő.

A kezdeményezések számos területen valósulhatnak meg:

gazdasági/foglalkoztatási/humánpolitikai lépések cégeknél, cégek által
kulturális-, szabadidős-, sportkezdeményezések
személyes kezdeményezések: valaki személyes aktivitása, tevékenysége, példamutatása
oktatás területén: ösztöndíjak, tehetséggondozás
civil szféra idevágó kezdeményezései
építészet/városépítészet/környezetvédelem: környezetfejlesztési, környezetvédelmi, zöld programok

Kezdeményezés

A Maradj Miskolcon kezdeményezőként kíván fellépni: az alapító okiratban foglalt célok megvalósítását eredményező városfejlesztési stratégia megalkotásában és az olyan fiatalokat célzó, Miskolcot népszerűsítő társadalmi és kulturális események létrehozásában, melyek összhangban vannak a kitűzött célokkal.

Támogatás

A Maradj Miskolcon lehetőségeihez mérten támogatni kíván (anyagi és tárgyi eszközökkel, publicitással, kapcsolati háttérrel) konkrét kezdeményezéseket, melyek összhangban vannak a kitűzött célokkal.

Elismerés

A Maradj Miskolcon elismerését kívánja kifejezni azoknak a személyeknek és szervezeteknek, kormányzati- és önkormányzati szereplőknek, akik/melyek valóban eredményes, a kitűzött célokkal összhangban álló tevékenységet folytattak.